beleid

Gegevensverwerker

Tripp Autocars, Dendermondsesteenweg 163, 2830 Willebroek. Tel. 0477448278, info@trippautocars.be. Btw-nummer BE0459.577.783

Dit privacybeleid informeert u over hoe, in welke mate en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken bij het gebruik van de website www.trippautocars.be

1. Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

1.1. Bij uw inschrijving op onze nieuwsbrief:

 • uw e-mailadres
 • identificatiegegevens

1.2. Wanneer u op onze website surft (welke cookies):

 • uw reisvoorkeuren;
 • informatie over uw surfgedrag op onze website;
 • informatie over het klikken op onze advertenties, ook als ze gepubliceerd zijn op websites van andere organisaties;
 • informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiemiddelen en informatie over uw browser;
 • uw interesses en activiteiten.

1.3. Wanneer u een offerte aanvraagt:

 • identificatiegegevens die u ons verstrekt;
 • informatie over uw gewenste verzekeringen;
 • informatie over de passagiers, zoals hun leeftijd en het aantal meereizende kinderen;
 • informatie over uw aankopen, inclusief wat u wilt kopen, wanneer u het wilt kopen en uw budget;
 • informatie over het klikken op onze advertenties, ook als ze gepubliceerd zijn op websites van andere organisaties;
 • informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiemiddelen en informatie over uw browser;

1.4. Wanneer u een reis maakt die door ons is georganiseerd:

 • informatie over de passagiers, paspoortgegevens en andere informatie van identiteitsbewijzen;
 • verzekeringsgegevens;
 • relevante medische gegevens en speciale verzoeken (in verband met voeding, geloofsovertuiging of een handicap);
 • informatie over het klikken op onze advertenties, ook als ze gepubliceerd zijn op websites van andere organisaties;
 • informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiemiddelen en informatie over uw browser;
 • uw interesses en activiteiten.

1.5. Andere bronnen van persoonsgegevens:

 • uw verzekeringsmaatschappij, haar medewerkers en haar medisch personeel kan relevante persoonsgegevens met ons uitwisselen, evenals bijzondere categorieën van persoonsgegevens indien wij of zij in het belang van andere klanten of in geval van nood in uw naam moeten handelen.
 • indien u zich voor onze platformen en online diensten aanmeldt met de gegevens die u voor sociale netwerken gebruikt, bijv. Facebook, Google+ en Twitter, gaat u akkoord om uw gebruikersgegevens met ons te delen, evenals andere informatie die u bewust met ons deelt.

1.6. Persoonsgegevens die u verstrekt over andere personen:

 • wij verzamelen persoonsgegevens die u verstrekt over andere personen, bijvoorbeeld personen voor wie u reserveert.
 • als u persoonsgegevens van andere personen verstrekt, dient u hun toestemming te verkrijgen om hun persoonsgegevens door te geven. In voorkomend geval moet u er ook voor zorgen dat zij goed begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

2. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. U koopt producten en diensten die u bij ons bestelt

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om uw reservatiedossier te beheren, om u de producten en diensten die u wilt kopen te kunnen leveren en om u te kunnen helpen bij bestellingen of eventuele terugbetalingsverzoeken.

2.2. Beheer en verbetering van onze producten en diensten en de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren

We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en websites te beheren en te verbeteren.

Wij oefenen toezicht uit op het gebruik van onze diensten zodat wij uw persoonsgegevens beter kunnen beschermen en fraude, andere strafbare feiten en misbruik van onze diensten kunnen opsporen en voorkomen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u onze diensten veilig kunt gebruiken.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken om op te treden bij ongevallen of andere vergelijkbare incidenten, ook voor medische en verzekeringsdoeleinden.

2.3. Persoonlijke aanbiedingen

Om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen, willen wij u persoonlijke aanbiedingen en advertenties aanbieden in verband met onze producten en die van onze distributiepartners. In dat kader is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de producten, diensten en informatie die u het meest interesseren, zodat wij u de informatie kunnen bezorgen die voor u het interessantst is.

Door ons een beeld te vormen van uw aankopen, kunnen wij u gerichte promoties en diensten aanbieden.

2.4. In onze communicatie met u

Om u als onze klant altijd de best mogelijke diensten aan te bieden, kunnen wij, als u bijvoorbeeld via e-mail, via de post, via de telefoon of via sociale netwerken contact met ons opneemt, uw persoonsgegevens gebruiken om te antwoorden op uw vragen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het beheer van onze nieuwsbrieven waarop u hebt ingeschreven.

Wij kunnen u vragen om tevredenheidsenquêtes in te vullen over de diensten die u bij ons hebt besteld.Wij kunnen u vragen om tevredenheidsenquêtes in te vullen over de diensten die u bij ons hebt besteld.

U kunt zich op elk moment afmelden voor een nieuwsbrief waarop u hebt ingeschreven, via de daarvoor bedoelde koppeling onderaan in elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze dienst voor gegevensbescherming.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

2.5. Marketingcommunicatie

Naargelang de nieuwsbrieven waarop u hebt ingeschreven, ontvangt u via e-mail twee soorten nieuwsbrieven:

 • ‘informatieve’ nieuwsbrieven
 • ‘marketingnieuwsbrieven’

Wij verzenden deze nieuwsbrieven alleen als u vooraf hebt aanvaard marketingboodschappen te ontvangen of als u reeds klant bent of bent geweest in de laatste 3 jaar.

U kunt zich op elk moment afmelden voor een nieuwsbrief waarop u hebt ingeschreven, via de daarvoor bedoelde koppeling onderaan elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze dienst voor gegevensbescherming.

U kunt van ons mededelingen over diensten blijven ontvangen, zoals bevestigingen van reservaties bij ons bureau en belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

U kunt van ons mededelingen over diensten blijven ontvangen, zoals bevestigingen van reservaties bij ons bureau en belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Wanneer u bij ons producten of diensten bestelt, moeten wij uw persoonsgegevens soms delen met de dienstverleners voor bepaalde praktische reisaspecten, zoals touroperators, luchtvaartmaatschappijen, hotels, maar ook transportbedrijven.

Ook werken wij samen met geselecteerde onderaannemers die namens ons bepaalde taken uitvoeren. Deze bedrijven houden zich bijvoorbeeld bezig met diensten op het gebied van IT-infrastructuur, gegevensopslag en -bewaring, de verwerking van betalingen en de levering van producten en diensten.

Ook werken wij samen met geselecteerde onderaannemers die namens ons bepaalde taken uitvoeren. Deze bedrijven houden zich bijvoorbeeld bezig met diensten op het gebied van IT-infrastructuur, gegevensopslag en -bewaring, de verwerking van betalingen en de levering van producten en diensten.

Als wij persoonsgegevens delen met andere organisaties, vragen wij hen om deze gegevens te beveiligen en ze niet voor eigen doeleinden te gebruiken. Deze organisaties dienen ons eveneens te verzekeren dat zij voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We bezorgen onze dienstverleners en distributiepartners uitsluitend de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om u/ons hun diensten te kunnen verlenen.

2.7. Uitwisseling van persoonsgegevens met de toezichthoudende autoriteiten

In het kader van uw reis zijn de bekendmaking en de verwerking van uw persoonsgegevens soms verplicht (volgens de eisen van de overheid op de plaats waar u vertrekt en/of aankomt) voor immigratiedoeleinden, met het oog op grenscontroles, met het oog op de veiligheid en de strijd tegen het terrorisme, of voor andere doeleinden die de autoriteiten passend achten.

In het kader van uw reis zijn de bekendmaking en de verwerking van uw persoonsgegevens soms verplicht (volgens de eisen van de overheid op de plaats waar u vertrekt en/of aankomt) voor immigratiedoeleinden, met het oog op grenscontroles, met het oog op de veiligheid en de strijd tegen het terrorisme, of voor andere doeleinden die de autoriteiten passend achten.

Wij kunnen uw strikt noodzakelijke persoonsgegevens delen met andere overheidsinstanties indien dat wettelijk verplicht is of indien wij daarvoor over de gerechtelijke toelating beschikken.

3. Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van uw bestellingen en met het oog op de naleving van de Belgische wet (bijvoorbeeld: financiële en boekhoudkundige gegevens moeten volgens de Belgische wetgeving minstens zeven jaar worden bewaard).

4. Koppeling naar socialenetwerksites

Sociale netwerksites die eventueel verbonden zijn met onze website of die u hebt gebruikt om met ons te communiceren, hebben hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan om het te raadplegen.

5. Gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de nodige informatie om u in staat te stellen deze te gebruiken. Dit omvat uw IP-adres en gegevens over het begin, einde en onderwerp van uw gebruik van de website. Deze gegevens worden gebruikt om de service aan te bieden en te ontwerpen volgens de vereisten.

6. Cookies

Als u onze website bezoekt, worden er cookies op uw toestel geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om u te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt. Op deze manier kunnen we een betere functionaliteit van de site garanderen en bijvoorbeeld webanalyses uitvoeren. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt de opslag van cookies in uw browser deactiveren en hebt de mogelijkheid om ze op elk gewenst moment van uw harde schijf te verwijderen. U kunt uw browser echter ook alleen gebruiken om te voorkomen dat bepaalde cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld cookies van derden), bijvoorbeeld als u webtracking wilt voorkomen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. Meer info vindt u in ons cookiebeleid.

7. Juridische basis voor de verwerking

De contactgegevens die we verzamelen zijn met uw toestemming verkregen en dienen uitsluitend om u te contacteren in verband met de door u gestelde vraag. U kan ten allen tijde uw toestemming weer intrekken. De contactgegevens die we verzamelen zijn met uw toestemming verkregen en dienen uitsluitend om u te contacteren in verband met de door u gestelde vraag. U kan ten allen tijde uw toestemming weer intrekken.

8. Gegevensbeveiliging

De Zigeuner heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Onze medewerkers zijn dienovereenkomstig getraind.

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens

De wet op de gegevensbescherming verleent u een aantal rechten met betrekking tot gegevens over uw persoon (de zogenaamde rechten van betrokkenen). Over het algemeen zijn dit het recht om informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, evenals het recht om de verwerking van deze gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking. De basisverordening voor gegevensbescherming van de EU verleent u ook het recht op gegevensoverdracht. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst. U hebt ook het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u echter vragen of klachten hebt over gegevensbeveiliging raden we u aan eerst contact op te nemen met ons. (zie paragraaf 10)

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kan eenvoudig via mail contact nemen met ons op volgend e-mail adres: info@trippautocars.be

11. Klacht indienen

Mocht u ondanks onze inspanningen toch een klacht willen indienen dan kan u dat doen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via onderstaande link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

12. Wijzigingen van het privacybeleid

Nieuwe wettelijke vereisten, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen wijzigingen in ons privacybeleid vereisen. Het privacybeleid zal dan dienovereenkomstig worden aangepast. U kunt de nieuwste versie altijd op onze website vinden.

Reacties zijn gesloten.