Veiligheid

Rij- en rusttijden autocarchauffeur

Hierbij geven we U een kort overzicht van de rij- en rusttijden zoals die van toepassing zijn op de prestaties van een autocarchauffeur. Op deze wijze heb je als passagier of reisorganisator een hulpmiddel bij het plannen van uw uitstap of meerdaagse trip. Op overtredingen van deze Europese reglementering staan strenge boetes. Deze regelmenteringen zijn ontstaan in het kader van de veiligheid. Een uitgeruste chauffeur kan zich beter concenteren en heeft meer aandacht voor het verkeer.

Hoe lang mag een chauffeur ononderbroken rijden?

De maximale rijtijd bedraagt 4u30. Daarna dient een chauffeur een onderbreking te nemen van minstens 45 minuten. Aanschuiven bij files, of pauzes van minder dan 15 minuten (bij op- of afstappen) worden ook als rijtijd beschouwd. De rijtijd begint te lopen van zodra de chauffeur vertrekt vanuit de stelplaats (of thuis, hotel, parking), tot wanneer hij stopt met rijden (stelplaats, thuis, hotel …)

Hoelang moet de onderbreking zijn na 4u30 rijtijd?

Een chauffeur mag maximum 4u30 ononderbroken rijden. Hierna moet hij 45 minuten rusten. Hij kan deze periode in 15 en 30 minuten splitsen, verdeeld over 5u15, b.v. 15 minuten aan de vertrekplaats, en 30 minuten na maximum 4u30 rijden. Het voertuig mag tijdens deze rustpauze niet verplaatst worden om b.v. te tanken, want dan vervalt deze rustpauze. Het is dus belangrijk dat de autocar volledig stil staat.

Maximumrijtijd van een chauffeur per dag?

Een chauffeur mag maximaal 9 uur per dag rijden. Twee maal per week (maandag tot zondag) mag een chauffeur 10 uur rijtijd hebben.

Wanneer start een werkdag van een chauffeur?

De werkdag start vanaf het tijdstip dat de chauffeur zijn voertuig betreedt om zijn trip voor te bereiden, tot wanneer hij zijn voertuig definitief verlaat. Een werkdag heeft niets te maken met dag en nacht. Een werkdag kan dus evengoed starten om 18 uur en eindigen om 9 uur ’s anderendaags en tellen voor één werkdag.

Hoelang moet een chauffeur rusten ?

Een chauffeur moet ten minste 11 achtereenvolgende uren (= algemene regel) rusten. Maximum 3 x week mag de rust ingekort worden tot 9 achtereenvolgende uren. De dagelijkse rust van tenminste 12 uren mag opgesplitst in twee perioden waarvan de eerste 3 ononderbroken uren zijn en waarvan de tweede 9 ononderbroken uren zijn..

Hoe lang mogen twee chauffeurs rijden?

De reglementeringen die hierboven zijn uitgelegd zijn ook voor zo’n reis met 2 chauffeurs van toepassing. Met dit verschil dat hun werkdag 21 uur mag duren ipv 15 uur. Na die 21 uur dienen ze opnieuw minimaal 9 uur rust te nemen in een niet-rijdend voertuig. Slapen in de couchette van een bus telt niet mee als rust.

Over hoeveel dagen kan een chauffeur gecontroleerd worden op de weg?

Een chauffeur kan zijn documenten opgevraagd worden van 28 dagen + de huidige werkdag. Zo’n controle op de weg kan dan ook heel wat tijd in beslag nemen. Wij vragen u hiervoor dan ook alle begrip. De duur is volledig afhankelijk van de controleurs zelf en niet de chauffeur of het bedrijf hebben hierop enige invloed.

Kortom de prijs is zeer afhankelijk van een goede planning en routeschema, bij een bemand voertuig van 2 chauffeurs zal de prijs steeds duurder zijn.

Reacties zijn gesloten.